SKP

Stacja Diagnostyczna

Zapraszamy Państwa na badania techniczne wykonywane w profesjonalnej Stacji Kontroli Pojazdów.
Zakres badań stacji diagnostycznej obejmuje okresowe badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.